home / Výlep plakátů - informace

Výlep plakátů - všeobecné informace

Akcelerace venkovní reklamy

pomocí plakátovacích ploch nestandardních rozměrů

Tento projekt vychází z následujících faktů:

  • Venkovní reklama je nedílnou součástí mediálního mixu.
  • Výlepové plochy lze nalézt v každé lokalitě.
  • Billboardy nejsou ve všech lokalitách.
  • Venkovní reklama působí stále, nelze ji vypnout.
  • Legislativně není vyloučena téměř pro žádný produkt.
  • Lépe jednou vidět, nežli stokrát slyšet.

Street postering

Venkovní reklama oslovuje recipienta bez jeho aktivní účasti. Televizní nebo rozhlasový přijímač je třeba zapnout, noviny nebo časopis je třeba koupit.

Vedle velkoplošné reklamy na billboardech existuje inzerce pomocí výlepu plakátů nestandardních formátů, tzv. street postering. Téměř v každé obci nebo městě je nějaká výlepová plocha. Obvykle slouží k propagaci kulturních a společenských podniků, výstav a podobně, v malých obcích navíc k oznamům. Taková reklama je také vhodná pro uvedení nového výrobku nebo produktu na trh, pro posílení image produktů již zavedených a eventuelně jako podpůrný prostředek paralelně probíhající kampaně v jiných sdělovacích kanálech.

Existují lokality, kde žádný billboard není a pravděpodobně nikdy nebude. Je však nepopiratelné, že i v takových lokalitách žijí lidé, potenciální zákazníci a kupující. Představují nepominutelný segment obyvatelstva s určitou kupní silou. Tuto skupinu je třeba oslovit a je to velmi prosté.

Výlepové plochy nestandardních formátů - tedy takové, které jsou určeny k výlepu plakátů do formátu A1 DIN, jsou většinou umístěny v místech největší koncentrace obyvatelstva. Bývají postaveny poblíž zastávek městské hromadné dopravy, poblíž nákupních středisek.

Naše agentura disponuje databází 373 měst a obcí, kde úhrnem žije 7.000.000 obyvatel, s celkem cca 5.950 výlepovými místy. Databáze je členěna podle regionů a okresů s uvedenými počty výlepových míst a obyvatel. Výběr plakátů lze realizovat ve vybraných lokalitách podle hlediska geografického, podle počtu obyvatel, případně kombinací výše uvedených hledisek. Určení lokalit lze také ponechat naší agentuře.

V případě potřeby nebo zájmu je naše společnost připravena plakáty vyrobit a zajistit tak reklamní kampaň od návrhu plakátu až po jeho vylepení.